پردازنده

چینش

Intel Skylake Core i3-6100 CPU

Intel Skylake Core i3-6100 CPU

385,000تومان قیمت بدون مالیات: 385,000تومان

Intel Skylake Core i5-6400 CPU

Intel Skylake Core i5-6400 CPU

582,000تومان قیمت بدون مالیات: 582,000تومان

Intel Skylake Core i5-6600K CPU

Intel Skylake Core i5-6600K CPU

781,000تومان قیمت بدون مالیات: 781,000تومان

Intel Skylake Core i7-6700 CPU

Intel Skylake Core i7-6700 CPU

1,030,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,030,000تومان

Intel Skylake Core i7-6700K CPU

Intel Skylake Core i7-6700K CPU

1,140,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,140,000تومان